• -15% za zapis na Newsletter
  Subskrybuj Newsletter Douglas i odbierz 15% rabatu.
 • Wysyłka gratis od 199 zł!
  Wszystkie zamówienia powyżej 199 zł wysyłamy GRATIS! Czas dostawy to 3-4 dni robocze!
 • Dostawa w ciągu 3-4 dni roboczych
  Czas dostawy to 3-4 dni robocze! Wszystkie zamówienia od 199 zł wysyłamy GRATIS!
 • Bezpłatny zwrot
  Zakupione produkty możesz z łatwością zwrócić w ciągu 30 dni - także w perfumeriach.
 • Perfumerie
  Znajdź perfumerię w swojej okolicy Tutaj znajdziesz profesjonalne doradztwo, informacje o usługach kosmetycznych, wydarzeniach i aktualnych ofertach.
  Użyj mojej obecnej lokalizacji
 • Karta Douglas
 • Newsletter
Regulamin porządku na terenie Perfumerii Douglas


§ 1 Definicje

a) Regulamin – niniejszy regulamin,

b) Douglas – spółka Douglas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000051020, NIP: 897-16-60-890; REGON: 932675216, kapitał zakładowy 28.362.000 zł,

c) Perfumeria – każda perfumeria Douglas znajdująca się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) Klient – każda osoba fizyczna przebywająca na terenie perfumerii Douglas,

e) Pies Asystujący – pies określony w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 2 Przedmiot regulaminu

Regulamin określa szczegółowe zasady zachowania Klientów na terenie Perfumerii.

§ 3 Zasady porządku

1.Klient przebywający na terenie Perfumerii jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu. Wejście na teren Perfumerii oznacza zgodę Klienta na postanowienia Regulaminu.

2.Perfumeria jest otwarta dla Klientów w dniach i godzinach wskazanych na drzwiach wejściowych lub w godzinach otwarcia centrum handlowego, w przypadku Perfumerii znajdujących się w centrach handlowych.

3.Klient może przebywać na terenie Perfumerii w dniach i godzinach jej otwarcia.

4.W Perfumerii może zostać zamontowany monitoring.

5.Na terenie Perfumerii zabronione są zachowania mogące powodować zagrożenie życia lub zdrowia, w tym w szczególności zakazane jest używanie otwartego ognia.

6.Klient zobowiązany jest do niezakłócania spokoju innych Klientów przebywających na terenie Perfumerii, w tym w szczególności Klient zobowiązany jest do nie powodowania hałasu.

7.Klient zobowiązany jest to zachowania czystości na terenie Perfumerii.

8.Zabrania się przebywania na terenie Perfumerii osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub osób powodujących uciążliwość dla innych Klientów przebywających na terenie Perfumerii lub obsługi Perfumerii.

9.Zabrania się korzystania z części Perfumerii nieprzeznaczonych dla Klientów, w tym w szczególności z zaplecza Perfumerii lub obszaru wydzielonego do obsługi kasy.

10.Zabrania się na terenie Perfumerii biegania lub przemieszczania się na pojazdach lub urządzeniach sportowych, w tym w szczególności na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach, itp.

11.Zabrania się wprowadzania na teren Perfumerii zwierząt. Zakaz ten nie dotyczy Psów Asystujących lub psów służb mundurowych czy też służb ratowniczych.

12.Zabrania się wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych na teren Perfumerii, w tym w szczególności broni palnej.

13.Zabrania się przeprowadzania na terenie Perfumerii akcji nieuzgodnionych z Douglas lub obsługą Perfumerii, w tym w szczególności akcji reklamowych lub promocyjnych, akcji charytatywnych, występów artystycznych, imprez itp.

14.Zabrania się nieuzasadnionego użycia wyposażenia przeciwpożarowego Perfumerii.

15.Zabrania się pozostawiania na terenie Perfumerii bagażu lub pakunków bez opieki. Douglas nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Perfumerii.

16.Na terenie Perfumerii obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych, jak również zakaz spożywania alkoholu.

17.Fotografowanie i filmowanie na terenie Perfumerii jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody. Wniosek o wydanie zgody należy skierować na następujący adres Douglas Polska Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa lub marketing@douglas.pl.

18.Za bezpieczeństwo osób małoletnich przebywających na terenie Perfumerii odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

19.Klient zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń obsługi Perfumerii wydawanych w związku z wykonywaniem Regulaminu.

20.Klient naruszający postanowienia Regulaminu lub też naruszający ogólnie obowiązujące normy zachowania zobowiązany jest opuścić teren Perfumerii.

21.Douglas zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.