• -15% za zapis na Newsletter
  Subskrybuj Newsletter Douglas i odbierz 15% rabatu.
 • Wysyłka gratis od 199 zł!
  Wszystkie zamówienia powyżej 199 zł wysyłamy GRATIS! Czas dostawy to 3-4 dni robocze!
 • Dostawa w ciągu 3-4 dni roboczych
  Czas dostawy to 3-4 dni robocze! Wszystkie zamówienia od 199 zł wysyłamy GRATIS!
 • Bezpłatny zwrot
  Zakupione produkty możesz z łatwością zwrócić w ciągu 30 dni - także w perfumeriach.
 • Perfumerie
  Znajdź perfumerię w swojej okolicy Tutaj znajdziesz profesjonalne doradztwo, informacje o usługach kosmetycznych, wydarzeniach i aktualnych ofertach.
  Użyj mojej obecnej lokalizacji
 • Karta Douglas
 • Newsletter
Zwroty i reklamacje


Zwroty

1.Rezygnacja i zwrot

Na douglas.pl masz możliwość bezpłatnego zwrotu zamówionych przez Ciebie produktów w ciągu 30 dni od daty odebrania zamówienia. Formularz zwrotu znajdziesz w paczce z Twoim zamówieniem. Jeżeli zamówienie zostało opłacone kartą kredytową, PayPal lub Przelewy24 - zwrot nastąpi automatycznie.

W przypadku:

• uregulowania należności przelewem bankowym lub gdy zamówienie było opłacone przy odbiorze, uprzejmie prosimy o podanie danych rachunku bankowego zleceniodawcy w odpowiednim polu na formularzu zwrotu. Dokonamy zwrotu należności na wskazany rachunek.

W każdym z ww. przypadków zwrot należności powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrotu możesz dokonać na kilka sposobów:

1.Zwrot InPost

Zamówienie możesz zwrócić w bardzo prosty sposób przez szybkiezwroty.pl.

Wystarczy, że wejdziesz na stronę szybkiezwroty.pl, wybierzesz douglas.pl jako swój sklep internetowy i w formularzu podasz wszystkie niezbędne dane.
Po zatwierdzeniu zwrotu, w ciągu kilku godzin otrzymasz SMS z kodem na wskazany przez Ciebie nr telefonu. Wystarczy, że na kartonie, w którym zwracasz zamówienie napiszesz swój kod i zaniesiesz paczkę do dowolnego paczkomatu InPost. Kod posłuży Ci także jako klucz do otwarcia skrytki paczkomatu Inpost.

Więcej informacji dot. zwrotu zamówień przez usługę InPost znajdziesz na stronie szybkiezwroty.pl

2.Zwrot DHL

W celu nadania przesyłki kurierem DHL, kliknij tutaj.

W pierwszym kroku podaj powód zwrotu lub nr zwracanego zamówienia.

Następnie podaj dane nadawcy zwracanego zamówienia.

W kolejnym kroku wybierz, czy chcesz nadać paczkę samodzielnie w dowolnym punkcie DHL Parcel Shop (możesz wygenerować etykietę samodzielnie lub zaznaczyć opcję wydruku etykiety w punkcie DHL) lub umów kuriera, który odbierze paczkę bezpośrednio od Ciebie (wybierz dogodny dla siebie termin oraz zaznacz czy wydrukujesz etykietę samodzielnie, czy kurier ma przyjechać z wydrukowanym listem przewozowym).

Potwierdzenie możliwości nadania zostanie wysłanie na Twój adres e-mail wraz z etykietą.

3.Zwrot w perfumerii

Zwrotu możesz także dokonać w wybranej przez siebie perfumerii stacjonarnej.
Wyjątkiem są karty upominkowe, które nie mogą zostać zwrócone w perfumeriach stacjonarnych, tylko poprzez kuriera lub paczkomaty.

Reklamacje

2. Reklamacje

1.Douglas zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

2.Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację:

a) żądać usunięcia wady albo

b) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

3.Douglas jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Douglas może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

4.W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, wówczas Douglas może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Douglas albo Douglas nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.

5.Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Douglas usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Douglas.

6.Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

7.Przy ocenie nadmierności kosztów – o których mowa w ust. 3 oraz 5 powyżej - uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

8.Reklamacje należy składać pisemnie na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu.

9.Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Kupujący może wykorzystać do tego celu formularz zwrotu przesłany Kupującemu wraz z produktem. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres wskazany w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Kupujący zobowiązany jest jednak przesłać produkt na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu, jeśli spółka Douglas uzna to za konieczne. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie produktu przez Kupującego na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu za pobraniem nie będzie akceptowane. Produkt może zostać również przesłany przez klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez spółkę Douglas.
W celu nadania przesyłki kurierem DHL, kliknij tutaj.

W pierwszym kroku podaj powód zwrotu lub nr zwracanego zamówienia.

Następnie podaj dane nadawcy zwracanego zamówienia.

W kolejnym kroku wybierz, czy chcesz nadać paczkę samodzielnie w dowolnym punkcie DHL Parcel Shop (możesz wygenerować etykietę samodzielnie lub zaznaczyć opcję wydruku etykiety w punkcie DHL) lub umów kuriera, który odbierze paczkę bezpośrednio od Ciebie (wybierz dogodny dla siebie termin oraz zaznacz czy wydrukujesz etykietę samodzielnie, czy kurier ma przyjechać z wydrukowanym listem przewozowym).

Potwierdzenie możliwości nadania zostanie wysłanie na Twój adres e-mail wraz z etykietą.

10.Douglas, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Serwis poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Douglas nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

11.Douglas odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

12.Douglas nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie świadczy usług posprzedażowych.

13.Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

a.Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

b.Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

c.Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

14.Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się (zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego). Reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w ust. 8 powyżej.