Dostawa gratis od 149 zł      Bezpłatny zwrot przez 30 dni      Dostawa w ciągu 1-3 dni roboczych¹   3 próbki gratis¹
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
(wersja z dnia 14.08.2020r.) 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Douglas Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy pod nr Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000051020. Ochrona danych osobowych naszych Klientów ma dla nas najwyższy priorytet. Z najwyższą uwagą i starannością podchodzimy do bezpiecznego przetwarzania danych i ochrony prywatności użytkowników naszych serwisów i usług. Podejmujemy działania, aby dane zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez nas były chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, jakich danych osobowych potrzebujemy od Państwa i w jakim celu je przetwarzamy.
Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy i w jaki sposób będzie korzystać z naszych serwisów.
W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisujemy ogólnie sposób i zakres, w jakich zbieramy dane osobowe Użytkowników, cele, do jakich wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy (kategorie odbiorców) i jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie prawa przysługują Użytkownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Douglas Polska Sp. z o.o. jest nim Pan Piotr Bryłka. Z inspektorem można skontaktować się poprzez pocztę e-mail, pisząc na adres iodo@douglas.pl, bądź tradycyjną pocztą, pisząc pod adres: Douglas Polska sp. z o.o., ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa, z dopiskiem „IOD”.


3. Cele przetwarzania danych, podstawy prawne i prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Douglas Polska Sp. z o.o. lub stronę trzecią, a także kategorie odbiorców
Gromadzimy Państwa dane osobowe: podczas podczas wizyty na naszej stronie internetowej, podczas realizacji zamówienia, , podczas korzystania z indywidualnej strefy klienta „Mój Douglas”, podczas korzystania z opcji umówienia terminu wizyt, podczas zapisu i rezygnacji z naszego newslettera, podczas udziału w konkursach, podczas akcji testowania produktów, podczas nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu w tym odpowiadania na Państwa zapytania, dostarczenia towarów, przetworzenia płatności, zapobieżenia niewłaściwemu korzystaniu z naszej strony internetowej oraz by przedstawiać Państwu oferty i informacje na temat produktów oraz usług dostosowane do Państwa zainteresowań i preferencji zakupowych.
Zbieranie przez nas powyższych danych pomaga nam na indywidualne ukształtowanie procesu zakupów w sklepie douglas.pl, jak też na stałe doskonalenie naszych usług.
3.1. Wizyta na stronie internetowej
•    Kiedy odwiedzacie Państwo stronę internetową Douglas Polska Sp z o.o., różne informacje są wymieniane między Państwa urządzeniem a naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe. Zebrane w ten sposób informacje są wykorzystywane między innymi do optymalizacji naszej strony internetowej czy wyświetlania reklam w przeglądarce Twojego urządzenia.
Nasza strona internetowa i nasze usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw, które służą zapewnieniu Państwu informacji oraz kontroli nad przetwarzaniem dotyczących Państwa danych. Obejmują one: prawo do informacji o przetwarzaniu i dostępu do danych, prawo do poprawiania danych, prawo do usunięcia danych oraz do przenoszenia danych, a także prawo prawo do sprzeciwu wobec konkretnego procesu przetwarzania danych, w szczególności przetwarzania danych w celach reklamowych. Opcja sprzeciwu jest podświetlona w procesie drukowania. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody, macie Państwo prawo w każdej chwili wycofać taką zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące informacji o ochronie danych, możecie w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail lub adresem pocztowym wskazanym na początku niniejszej polityki.
Następujące informacje są rejestrowane bez Państwa interwencji i przechowywane do czasu ich automatycznego usunięcia:
• adres IP żądającego urządzenia z dostępem do Internetu,
• data i godzina dostępu, 
• nazwa i adres URL wywoływanego pliku, 
• strona internetowa / aplikacja, z której uzyskano dostęp (adres odsyłający), 
• przeglądarka, z której korzystacie Państwo i, jeśli ma to zastosowanie, system operacyjny komputera z dostępem do Internetu oraz nazwę Państwa dostawcy usług internetowych. 
Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wymienionych poniżej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych bezpośrednich wniosków o Państwa tożsamości z zebranych danych i nie będziemy w stanie ich wyciągnąć.
Adres IP Państwa urządzenia końcowego i inne dane wymienione powyżej są przez nas wykorzystywane w następujących celach :
• Zapewnienie sprawnego nawiązania połączenia,
• zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony / aplikacji,
• Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu.
Dane przechowywane są przez okres 7 dni, po czym adres IP jest automatycznie usuwany. Ze względów bezpieczeństwa przechowujemy te informacje w plikach dziennika przez dłuższy czas, ale bez adresu IP, i usuwamy je po 31 dniach. Dane w plikach dziennika są zapisywane oddzielnie od innych danych użytkownika.
Korzystamy także z usług firmy Akamai (Akamai Technologies GmbH, Parkring 20 - 22, D-85748 Garching) w celu zabezpieczania naszego serwera internetowego za pomocą „zapory aplikacji internetowej”. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o ochronie danych: https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/privacy-statement.jsp.
Używamy również tak zwanych plików cookie, narzędzi śledzących, procesów targetowania i wtyczek mediów społecznościowych do naszej strony internetowej / aplikacji. Dokładnie, jakie procedury są stosowane i jak wykorzystywane są do tego dane, wyjaśniono w sekcji dotyczącej plików cookies i podobnych technologii. 
Jeśli macie Państwo w swojej przeglądarce lub w systemie operacyjnym lub innych ustawieniach na swoim urządzeniu tzw. geolokalizację, na którą wyraziliście Państwo zgodę, korzystamy z tej funkcji, aby móc zaoferować indywidualne usługi związane z Państwa aktualną lokalizacją (np. lokalizacja najbliższego paczkomatu lub jednej z naszych perfumerii). Pobrane dane GPS są wykorzystywane wyłącznie do realizacji konkretnych usług. W każdej chwili można wyłączyć ten dostęp do danych GPS w ustawieniach swojego urządzenia. Automatyczna lokalizacja i wyszukiwanie nie jest już wtedy możliwe. Można jednak nadal wyszukiwać potrzebne lokalizacje, wprowadzając kod pocztowy lub miasto. Przetwarzamy Państwa dane lokalizacyjne wyłącznie na potrzeby tej funkcji.

3.2. Zawarcie, wykonanie lub rozwiązanie umowy
3.2.1. Przetwarzanie danych przy zawieraniu umowy
Przedmiotem działalności Douglas Sp. z o.o. jest sprzedaż na odległość towarów i usług, handel detaliczny w ramach oficjalnie wydanych zezwoleń oraz seryjna produkcja oferowanych towarów. W tym kontekście przetwarzamy dane niezbędne do zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy. Przetwarzane dane obejmują:
• Imię, nazwisko, tytuł, zwrot grzecznościowy
• Adres do faktury i adres dostawy, jeśli dotyczy, adres dodatkowy
• Stacja pakowania i numer klienta DHL
• Adres e-mail
• Dane do fakturowania i płatności
• Firma i NIP
• Data urodzenia
• Numer telefonu, jeśli dotyczy
Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji stosunku umownego między Państwem a nami.  Jeśli nie będziemy używać Państwa danych kontaktowych do celów reklamowych (na podstawie zgody), będziemy przechowywać dane zebrane w celu wykonania umowy do czasu wygaśnięcia ustawowej lub ewentualnej rękojmi i praw gwarancyjnych. Po upływie tego okresu przechowujemy informacje o stosunku umownym wymagane przepisami prawa handlowego i podatkowego przez okresy określone przepisami prawa.
Do realizacji umowy kupna wymagane jest również następujące przetwarzanie danych:
Jeśli wybraliście Państwo inną metodę płatności niż przedpłata, płatność za pobraniem lub za pobraniem, przekażemy wymagane dane dotyczące płatności zleconemu przez nas dostawcy usług płatniczych. 
Przetwarzanie płatności kartą kredytową zlecono firmie WorldPay (UK) Limited, The Walbrook Building, 25 Walbrook, Londyn EC4N 8AF, Wielka Brytania. Wszystkie wpisy danych karty kredytowej są wprowadzane bezpośrednio do systemu WorldPay (UK) Limited w Londynie i nie mogą być przez nas odczytywane ani zapisywane.
Informacje o adresie dostawy przekazujemy firmie logistycznej, której zlecamy wykonanie umowy kupna.
Aby mieć pewność, że towar zostanie dostarczony zgodnie z Państwa życzeniem, używamy Państwa adresu e-mail, aby skontaktować się z Państwem przed dostawą w celu poinformowania o czasie dostawy.

3.2.2. Tożsamość, zdolność kredytowa i przekazywanie do agencji kredytowych
W razie potrzeby możemy sprawdzić Państwa tożsamość za pomocą informacji od usługodawców . Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Upoważnienie do tego wynika z ochrony Państwa tożsamości oraz unikania prób oszustwa i opóźnień w płatnościach na nasz koszt. Okoliczność i wynik naszego zapytania zostaną dodane do Państwa konta klienta lub konta gościa na czas trwania stosunku umownego.
W celu sprawdzenia poprawności danych adresowych współpracujemy z Creditreform Boniversum GmbH (Hellersbergstrasse 11, 41460 Neuss) i ACS Informatik GmbH (Offenbachstrasse 47, 81245 Monachium). W tym celu przekazujemy wprowadzone przez Państwa dane adresowe do tych firm.
Dane, które podajecie Państwo w kontekście zamówienia, mogą posłużyć do sprawdzenia, czy nastąpił nietypowy proces zamówienia (np. jednoczesne zamówienie dużej ilości towarów na ten sam adres z różnych kont klientów). Zasadniczo mamy uzasadniony interes w przeprowadzeniu takiej oceny. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
W trakcie składania zamówienia sprawdzamy również Państwa zdolność kredytową, gdy korzystacie z odpowiednio oznaczonych metod płatności. W tym celu przekazujemy współpracującym z nami tzw. agencjom kredytowym następujące rodzaje danych: imię i nazwisko, adres, data urodzenia.
Jeśli chcecie Państwo zapisać te metody płatności jako preferowane metody płatności na swoim koncie klienta i wyrażacie zgodę na jednorazową weryfikację dla każdego procesu zamówienia, podstawą prawną jest oświadczenie o wyrażeniu zgody zadeklarowane poniżej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO:
Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Douglas mojej zdolności kredytowej. Mam świadomość, że kontrola odbywa się na początku procesu zamówienia i mogę w każdej chwili cofnąć zgodę.
Wysyłając oświadczenie na adres podany w sekcji „Kontakt”, możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność danych osobowych przetwarzanych do cofnięcia .
Jeśli nie chcecie Państwo wyrazić powyższej zgody lub nie chcecie, aby została przeprowadzona kontrola zdolności kredytowej, niestety nie możemy zaoferować Państwu tej formy płatności i polecenia zapłaty. W takim przypadku możemy zaoferować tylko takie metody płatności, które nie są związane z ryzykiem kredytowym dla Douglas. Okoliczność i wynik naszego zapytania zostaną zapisane na Państwa koncie klienta na czas trwania stosunku umownego.
Jeśli robiliście już u nas zakupy, dane, które o Państwu przechowujemy, mogą zostać uzupełnione o tak zwane klasy wyników. Celem jest tworzenie prognozy przyszłych wydarzeń w oparciu o zebrane informacje i zrozumiałe doświadczenia z przeszłości. Podstawowa metoda używana do scoringu jest dobrze ugruntowaną, wypróbowaną i przetestowaną metodą matematyczno-statystyczną do prognozowania prawdopodobieństwa ryzyka.
Państwa dane osobowe przekazujemy następującym firmom:
Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstrasse 11, 41460 Neuss
Informacje na temat przetwarzania danych, które ma miejsce w Creditreform Boniversum GmbH, można znaleźć tutaj: www.boniversum.de/EU-DSGVO .
Na podstawie przechowywanych danych następuje przyporządkowanie do statystycznych grup klientów, które w przeszłości miały podobne cechy. W tym celu wszystkie inne znane już dane, takie jak poprzednie koszyki, historia płatności i aktywność, są wykorzystywane do zaklasyfikowania Państwa do grupy klientów.

W przypadku opóźnienia w płatności, jeśli zostaną spełnione inne wymogi prawne, przekażemy niezbędne dane firmie, której zlecono dochodzenie roszczenia. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dochodzenie roszczenia umownego należy traktować jako uzasadniony interes w rozumieniu drugiego przepisu.
Dane możemy przekazać następującym firmom:
arvato infoscore GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden
coeo Inkasso GmbH, Kieler Strasse 16, 41540 Dormagen
W przypadku spełnienia pozostałych wymogów prawnych przekazujemy również informacje o opóźnieniu w spłacie lub ewentualnym złym zadłużeniu współpracującym z nami agencjom kredytowym. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes wymagany na podstawie niniejszych warunków wynika z naszego interesu, a także z interesu osób trzecich w zmniejszaniu ryzyka kontraktowego dla przyszłych kontraktów
3.3. Przetwarzanie danych w celach marketingowych
Poniższe informacje odnoszą się do przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych. RODO zezwala, aby takie przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) było zasadniczo możliwe i stanowi uzasadniony interes administratora z wyłączeniem przesyłania informacji o charakterze handlowym drogą elektroniczną – wówczas przesłanką będzie Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). Okres przechowywania danych do celów reklamowych uzależniony jest wówczas od aktualności celu przetwarzania lub od obowiązywania Państwa zgody.
3.3.1. Cele reklamowe realizowane przez Douglas i strony trzecie
Możemy przetwarzać Państwa adres e-mail, aby przesyłać informacje dotyczące naszych własnych, podobnych produktów, jeżeli wyraziliście na to Państwo jednoznaczną, dobrowolną zgodę. Zgodę można wycofać w każdym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przesyłania informacji reklamowych przed jej wycofaniem.
3.3.2. Reklama oparta na zainteresowaniach
Aby mieć pewność, że otrzymujecie Państwo tylko informacje promocyjne, które mogą Was zainteresować, kategoryzujemy i dodajemy dalsze informacje do Państwa profilu klienta. W tym celu wykorzystywane są zarówno dane statystyczne, jak i informacje o Użytkowniku (np. Podstawowe dane z Państwa profilu urody w obszarze „Mój Douglas”). Celem jest wysyłanie reklam, które są zorientowane wyłącznie na Państwa rzeczywiste lub przypuszczalne potrzeby, a zatem nie będą przeszkadzały Państwu bezużytecznymi reklamami. 
3.3.3. Prawo do sprzeciwu
Możecie Państwo w każdej chwili bezpłatnie sprzeciwić się przetwarzaniu danych w wyżej wymienionych celach, oddzielnie dla danego kanału komunikacji i ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy e-mail lub list na dane kontaktowe IOD  wymienione powyżej
W przypadku wniesienia sprzeciwu podany adres kontaktowy zostanie zablokowany w celu dalszego przetwarzania danych reklamowych. Zwracamy uwagę, że w wyjątkowych przypadkach, nawet po otrzymaniu Państwa sprzeciwu, materiały reklamowe mogą być nadal tymczasowo wysyłane. Z technicznego punktu widzenia wynika to z niezbędnego czasu realizacji reklam i nie oznacza, że nie zrealizujemy Państwa sprzeciwu. Dziękujemy za zrozumienie.
3.3.4. Wysyłka newslettera
Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość subskrypcji (zapisu) na newsletter Douglas, w celu otrzymywania informacji marketingowych w formie mailowej, dostosowanych do preferencji Użytkownika, na podstawie analizy informacji o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży (np. pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), danych socjodemograficznych (np. płeć, wiek, miejsce zamieszkania) i w tym celu Użytkownik zapisując się na newsletter podaje swój adres e-mail.
W celu upewnienia się, że podczas wpisywania adresu e-mail nie popełniono żadnych błędów i że żądanie pochodzi faktycznie od Użytkownika, stosujemy procedury podwójnego potwierdzenia rejestracji: po wprowadzeniu adresu e-mail w polu rejestracji na podany adres e-mail zostaje wysłana wiadomość z linkiem potwierdzający rejestrację. Tylko po kliknięciu w link potwierdzający Państwa adres e-mail zostanie dodany do naszej listy mailingowej. Przetwarzanie Państwa elektronicznych danych kontaktowych odbywa się w tym przypadku na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Wycofania zgody na otrzymywanie newslettera Douglas można dokonać w każdej chwili poprzez:
Link rezygnacji z subskrypcji newslettera, znajdujący się na końcu każdego newslettera
Link rezygnacji z subskrypcji, znajdujący się w panelu Użytkownika konta „Mój Douglas” zakładka ,,Newsletter”
Link rezygnacji z subskrypcji newslettera, znajdujący się w zakładce newsletter na stronie www.douglas.pl.
W celu ochrony przed próbami podszycia się pod cudzą tożsamość i ochrony Państwa prawa do stanowienia o swoich danych, prosimy o potwierdzenie chęci rezygnacji z subskrypcji. Na adres e-mail, na który otrzymywałeś newsletter, otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie rezygnacji. Tylko po potwierdzeniu Państwa adres zostanie usunięty z bazy.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dla celów, na które wyraziliście Państwo zgodę do momentu wycofania Państwa zgody. Jednocześnie zachowamy Państwa adres e-mail w oddzielnej bazie danych, jedynie dla celów weryfikacji realizacji Państwa żądania. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych będzie realizacja obowiązku prawnego.

3.3.5. Powiadomienie push w aplikacji
W naszej aplikacji możesz aktywować powiadomienia o aktualnych promocjach. Aby to zrobić, musisz „zezwolić” (iOS) lub „dezaktywować” (Android), aby Douglas mógł wysyłać Państwu wiadomości - podczas pobierania aplikacji lub poprzez ustawienia aplikacji. Powiadomienia te wysyłane są wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3.3.6. Komunikacja WhatsApp
Przetwarzamy Twoje dane profilowe przekazane nam za pośrednictwem aplikacji WhatsApp (np. Nazwa profilu, numer telefonu, status), Twoje dane na urządzeniach końcowych, z których korzystasz (np. Identyfikator urządzenia / token urządzenia mobilnego, identyfikator komunikatora, używana przeglądarka, używany system operacyjny) oraz dane, które podałeś w szczególności z rozmów z nami w celu świadczenia usługi lub odpowiedzi na pytania, również z pomocą naszych zakontraktowanych usługodawców.
Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą możesz w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość. Po prostu wyślij nam krótką wiadomość z napisem „STOP” (bez cudzysłowu) przez WhatsApp. Informacje obowiązkowe (numer telefonu) są wymagane do świadczenia usługi i / lub komunikacji z Tobą. Twoje dane mogą być również przetwarzane w państwie trzecim (USA) przez naszych usługodawców, którzy zapewniają nam wsparcie techniczne w realizacji usługi. W takim przypadku posiadają certyfikat Tarczy Prywatności UE lub są związani tak zwanymi standardowymi klauzulami umownymi w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Twoje dane zostaną usunięte w naszym obszarze odpowiedzialności, gdy tylko powyższe cele zostaną zrealizowane (zwykle w ciągu 30 dni) lub Twoja zgoda zostanie cofnięta, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przechowywania przez dłuższy okres.
Nie odpowiadamy za przetwarzanie danych przez WhatsApp. Informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych przez WhatsApp (WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA) oraz powiązanych opcji ustawień można znaleźć na stronie https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. WhatsApp zgłosił się do Tarczy Prywatności UE (certyfikat dostępny pod adresem https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG).”

3.4. Obecność w Internecie i optymalizacja strony internetowej
Omówienie i opcje sprzeciwu wobec analiz internetowych i usług marketingowych
Analiza cyfrowa
Automatycznie zbieramy i przetwarzamy dane na naszej stronie internetowej i w naszych aplikacjach za pomocą plików cookie i technologii podobnych do plików cookie, aby móc zrozumieć zachowanie osób odwiedzających naszą witrynę. Umożliwia nam to optymalizację naszej strony internetowej i aplikacji oraz dostosowanie ich do zainteresowań odwiedzających. W tym kontekście korzystamy z narzędzia Webtrekk (więcej informacji) i narzędzia Adjust (więcej informacji) na stronach internetowych i w aplikacjach . Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową i nasze aplikacje, są one domyślnie aktywowane.
Jeśli chcecie Państwo sprzeciwić się korzystaniu z analizy internetowej Webtrekk, proszę kliknć tutaj: Rezygnacja
Jeśli chcecie Państwo sprzeciwić się korzystaniu z analizy internetowej Adjust, proszę kliknąć tutaj: Opt-Out
Usługi marketingowe
Automatycznie zbieramy i przetwarzamy dane w naszej witrynie internetowej za pomocą plików cookie i technologii podobnych do plików cookie, aby móc wyświetlać Państwu bardziej odpowiednie reklamy na tej i innych stronach internetowych (tzw. (remarketing / (retargetowanie) oraz aby móc zmierzyć skuteczność naszych środków reklamowych (tak zwane śledzenie konwersji). W tym kontekście korzystamy z narzędzia exectag (więcej informacji) i innych usług. Podczas odwiedzania naszej strony exectag jest domyślnie aktywowany. Pozostałe usługi marketingowe są aktywowane dopiero po wywołaniu podstrony po wejściu na naszą stronę.
Jeśli chcesz sprzeciwić się korzystaniu z usług marketingowych w tej witrynie, kliknij tutaj: Rezygnacja
Bardziej szczegółowe informacje o tym, z jakich technologii i usług korzystamy w kontekście usług analizy internetowej i usług marketingowych oraz w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe, znajdują się w poniższych opisach. Możecie  sprzeciwić się korzystaniu z tych usług w całości lub indywidualnie. Należy jednak pamiętać, że wówczas może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny internetowej. Państwa decyzja może zostać wzięta pod uwagę, o ile pliki cookie nie zostaną usunięte. Należy pamiętać, że plik cookie jest automatycznie usuwany po 5 latach. Potem możesz oczywiście ponownie zgłosić sprzeciw.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w kontekście analizy stron internetowych i korzystania z usług marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mamy uzasadniony interes w przeprowadzaniu analiz internetowych z pseudonimizacją, aby lepiej zrozumieć naszych użytkowników i odpowiednio zoptymalizować naszą stronę internetową. Mamy również uzasadniony interes w ulepszaniu naszych środków marketingowych na podstawie pseudonimizowanych profili użytkowania poprzez wyświetlanie i wyświetlanie spersonalizowanych reklam oraz możliwość mierzenia skuteczności naszych działań marketingowych. Obie pomagają nam ekonomicznie obsługiwać naszą stronę internetową.

3.4.1. Pliki cookie i technologie podobne do plików cookie - informacje ogólne
Na naszej stronie używamy tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki, które Twoja przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.). Kiedy odwiedzasz naszą stronę. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, które są związane z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że od razu wiemy o Twojej tożsamości. Korzystanie z plików cookie służy z jednej strony do ułatwienia Państwu korzystania z naszej oferty. Używamy tak zwanych plików cookie sesji, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony w naszej witrynie lub że zalogowałeś się już na swoje konto klienta. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Ponadto stosujemy również tymczasowe pliki cookies , które są przyjazne dla użytkownika , które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, zostanie automatycznie rozpoznane, że już u nas byłeś i jakie wpisy i ustawienia wprowadziłeś, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać.
Jeśli masz konto klienta w Douglas i jesteś zalogowany lub aktywujesz funkcję „pozostań zalogowany” , informacje zapisane w plikach cookie zostaną dodane do Twojego konta klienta.
Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie, a także wyświetlania informacji specjalnie dostosowanych do Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, kiedy ponownie odwiedzasz naszą witrynę, że już nas odwiedziłeś. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz jednak skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były zapisywane na Twoim komputerze lub zawsze pojawiała się wiadomość przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jeśli jednak całkowicie dezaktywujesz pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny. Czas przechowywania plików cookies zależy od ich celu i nie jest taki sam dla każdego.
Ponadto niektóre usługi zintegrowane z tą witryną wykorzystują tak zwane znaczniki pikselowe (znane również jako sygnały nawigacyjne w sieci Web). Są to małe, zwykle niewidoczne grafiki, które są zintegrowane ze stronami internetowymi i innymi usługami w celu oceny statystycznej, zwykle do celów marketingowych - Cele, które można wykonać.
Jeżeli w kontekście wykorzystywania plików cookie i technologii podobnych do plików cookie do korzystania z tej strony internetowej, Douglas przetwarza dane osobowe, odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Wykorzystywane pliki cookies dzielą się na 5 kategorii:
Konieczne
Są to technologie absolutnie niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności strony internetowej w sposób bezpieczny i stabilny

Nazwa Podmiot zarządzający Okres przechowywaniaAkamai Akamai Technologies GmbH Parkring 20 – 22, 85748 Garching, Niemcy do końca sesjiUsercentrics Consent Management Platform Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium, Niemcy 36 miesięcyStyla Styla GmbH, Schwedter Str. 36A, 10435 Berlin, Niemcy 24 miesiąceTealium IQ Tealium Inc., Sovereign House, Second Floor, Vastern Roaf, Reading, RG1 8BT, Wlk Brytania 12 miesięcy AnalityczneZa pomocą tych technologii mierzymy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. W oparciu o anonimowe zachowanie użytkowników w Douglas.pl tworzymy statystyki, które pomagają nam zrozumieć potrzeby odwiedzających i doskonalić naszą stronę internetową.Nazwa Podmiot zarządzający Okres przechowywaniaMaxymiser ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstraße 25, 80992 Monachium, Niemcy 12 miesięcyGoogle Ads Conversion Tracking Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 30 dniBing Conversion Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA 24 miesiąceChannelPilot Channel Pilot Solutions GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg, Niemcy 180 dniKelkoo Kelkoo SAS, 12, rue Godot de Mauroy, 75009, Paryż, Francja 45 dniexactag Exactag GmbH, Wanheimer Straße 68, 40468 Duisburg, Niemcy 36 miesięcyApp Center Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA Adobe Campaign Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Irlandia 37 miesięcyInstana Instana GmbH, Dunkelnberger Strasse 39, 42697 Solingen, Niemcy 12 miesięcyAdjust Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlin, Niemcy 30 dni lub do zakończenia stosunku umownegoZenloop Zenloop GmbH - Pappelallee 78-79, 10437 Berlin, Niemcy Webtrekk Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Niemcy 36 miesięcyMapp Cloud Mapp Digital Germany GmbH, Dachauer Str. 63, 80335 Monachium, Niemcy 36 miesięcyUsługi i personalizacjaDzięki niżej wymienionym technologiom udostępniamy Państwu na naszej stronie internetowej określone usługi i treści uwzględniające Państwa osobiste preferencje. Dzięki temu możemy zaprezentować na naszej stronie istotne dla Państwa treści.Nazwa Podmiot zarządzający Okres przechowywaniaExcentos excentos Software GmbH, Reiterweg 1, 14469 Poczdam, Niemcy 10 latBazaarVoice Bazaarvoice Inc., 10901 Stonelake Blvd., Austin, Texas 78759, USA 12 miesięcyAccengage Accengage S.A.S., 31, rue du 4 Septembre 75 002 Paryż, Francja RozliczenioweJesteśmy zobowiązani do rozliczenia z naszymi partnerami za skuteczne przekierowania Klientów do naszej strony. W tym celu wykorzystujemy poniższe technologie identyfikujące.Nazwa Podmiot zarządzający Okres przechowywaniaResolution Resolution Media München GmbH , Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1, 80807 Monachium, Niemcy przez okres trwania stosunku umownegoAWIN AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Niemcy 36 miesięcyeasy Marketing easy Marketing GmbH, Asselner Hellweg 124, 44319 Dortmund, Niemcy 30 dni Reklama na innych stronach internetowychReklama na innych stronach internetowychNazwa Podmiot zarządzający Okres przechowywaniaCriteo OneTag Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja 5 latGoogle Ads Remarketing Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia Adition ADITION technologies AG, Oststraße 55, 40211 Düsseldorf, Niemcy 6 miesięcyFacebook Custom Audiences Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irlandia 5 lat

3.4.2. Analiza cyfrowa
W celu zaprojektowania i optymalizacji tej strony internetowej i aplikacji Douglas w oparciu o potrzeby Użytkowników, korzystamy również z technologii firmy Webtrekk GmbH (https://www.webtrekk.com/de/legal/opt-out-webtrekk/), Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin. Webtrekk zbiera i przechowuje zanonimizowane dane oraz tworzy profile użytkowników z tych danych przy użyciu pseudonimów w celu rozpoznania przeglądarki internetowej. Utworzone profile użytkowania nie będą łączone z danymi, które możesz zidentyfikować bez Twojej wyraźnej zgody. Adresy IP stają się nierozpoznawalne natychmiast po przesłaniu do Webtrekk, co oznacza, że nie jest możliwe przypisanie profili użytkowania do adresów IP. Wyrażenie sprzeciwu tutaj
Ta strona internetowa i aplikacje Douglas korzystają również z technologii analitycznej „adjust” firmy adjust GmbH (Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlin). Adjust wykorzystuje do analizy adresy IP i Mac użytkowników, które są używane wyłącznie anonimowo. Zawarcie wniosku wobec osoby fizycznej nie jest możliwe. Informacje zbierane w trakcie korzystania są wykorzystywane w szczególności do analizy funkcji i korzystania z aplikacji poprzez tworzenie anonimowych ocen. Analizy są wykorzystywane na potrzeby własnych badań rynkowych oraz optymalizacji i projektowania aplikacji. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość pod adresem https://www.adjust.com/forget-device/ lub wysyłając wiadomość e-mail na adres optout@adjust.com.
3.4.3. Zarządzanie tagami
Tealium IQ to system zarządzania tagami, który może być używany do ładowania pikseli analitycznych od dostawców zewnętrznych na naszej stronie internetowej. Aby zoptymalizować ładowanie pikseli, Tealium (Tealium Inc., Sovereign House, Second Floor, Vastern Roaf, Reading, UK RG1 8BT) gromadzi niektóre dane nieosobowe za pośrednictwem pliku cookie na Twoim komputerze. Ten plik cookie jest ważny przez 12 miesięcy. W pliku cookie Tealium przechowywane są następujące informacje: sygnatura czasowa wizyty na stronie, identyfikator wywołania strony internetowej, identyfikator odwiedzającego, identyfikator sesji.
Jeśli chcecie Państwo sprzeciwić się wykorzystaniu technologii Tealium, możecie dezaktywować cookie. Aby to zrobić, należy określić w ustawieniach przeglądarki, że plik cookie „tiqcdn.com” z douglas.de ma być zablokowany.
3.4.4. Exactag do optymalizacji marketingu
Ponadto Exactag GmbH ( https://www.exactag.com/datenschutz/ ), Philosophenweg 17, 47051 Duisburg, privacy@exactag.com, gromadzi i przechowuje dane na tej stronie internetowej i jej podstronach w imieniu Douglas w celach marketingowych i optymalizacyjnych.
Na podstawie tych danych pod pseudonimem można tworzyć profile użytkowania. Dane zbierane za pomocą technologii Exactag nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową i nie będą łączone z danymi osobowymi właściciela pseudonimu bez odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą. Odrębną zgodę można wyrazić np. W ramach subskrypcji newslettera poprzez złożenie wniosku o Kartę Douglas. W każdej chwili można sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość.
3.4.5. Kierowanie
Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki targetowania są realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dzięki zastosowanym środkom kierowania chcemy mieć pewność, że na Twoich urządzeniach końcowych będą wyświetlane tylko reklamy oparte na Twoich rzeczywistych lub przypuszczalnych zainteresowaniach. Nieprzeszkadzanie Ci reklamami, które nie są dla Ciebie interesujące, leży zarówno w Twoim, jak i naszym interesie.
3.4.6. Śledzenie konwersji
W naszej witrynie używamy śledzenia konwersji od dostawców wymienionych w poniższej tabeli, aby monitorować skuteczność reklam.
Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Douglas, plik cookie z odpowiedniej usługi śledzenia konwersji zostanie zapisany na Twoim komputerze. Douglas i odpowiedni dostawca otrzymują informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Zbieranie i ocena odbywa się wyłącznie w formie spseudonimizowanej i nie pozwala nam na Państwa identyfikację.  Douglas nie będzie łączył tych informacji z Państwa danymi osobowymi.
Gromadzone dane są również przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym będziemy informować na podstawie naszego poziomu wiedzy. Facebook może połączyć te dane z Twoim kontem na Facebooku, a także wykorzystywać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z wytycznymi Facebooka dotyczącymi wykorzystania danych. Jeśli masz konto Google, Google może połączyć te dane z Twoim kontem Google zgodnie z Polityką prywatności Google.
Jeśli nie chcecie Państwo uczestniczyć w śledzeniu, można je wyłączyć, korzystając z wyżej wymienionych opcji sprzeciwu za pośrednictwem Exactag lub korzystając z opcji sprzeciwu wymienionych poniżej w tabeli.

3.4.7. Retargetting
Douglas współpracuje z dostawcami technologii retargettingu, które umożliwiają nam wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach po odwiedzeniu naszych stron.
Podczas wizyty w sklepie Douglas ustawiane są pliki cookie, które zapisują informacje o Państwa zachowaniu podczas surfowania w naszym sklepie, a także zanonimizowane informacje o Państwa przeglądarce i urządzeniu, aby można było Państwa później rozpoznać. Jeśli następnie odwiedzicie stronę internetową należącą do sieci naszych partnerów, partner może zobaczyć po tym oznaczeniu, że jesteście zainteresowani produktami Douglas. Zamiast ogólnej reklamy może wtedy w naszym imieniu dostosować reklamę do Państwa zainteresowań i polecić produkty z naszego sklepu lub pokazać Państwu odpowiednie oferty. Żadne dane osobowe nie są bezpośrednio przechowywane i żadne profile użytkowników z danymi osobowymi o użytkowniku nie są łączone przez Douglas.
Gromadzone dane są również przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym będziemy informować na podstawie naszego poziomu wiedzy. Facebook może połączyć te dane z Państwa kontem na Facebooku, a także wykorzystywać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z wytycznymi Facebooka dotyczącymi wykorzystania danych. Jeśli masz konto Google, Google może połączyć te dane z Twoim kontem Google zgodnie z Polityką prywatności Google.
Możesz dezaktywować reklamy związane z zainteresowaniami, korzystając z wyżej wymienionych opcji sprzeciwu za pośrednictwem Exactag lub za pomocą opcji sprzeciwu wymienionych poniżej w tabeli.
3.4.8. Marketing afiliacyjny
Marketing afiliacyjny to forma dystrybucji w Internecie. Umożliwia operatorom komercyjnych witryn internetowych, takim jak Douglas, wyświetlanie płatnych reklam związanych z wydajnością na stronach internetowych osób trzecich (tak zwanych „podmiotów stowarzyszonych”). Douglas dostarcza swoim stowarzyszonym partnerom handlowym materiały reklamowe, takie jak banery reklamowe lub specjalne linki tekstowe, za pośrednictwem usługodawcy technicznego (tak zwana „platforma afiliacyjna”). Te materiały reklamowe są umieszczane na ich własnych stronach internetowych przez podmioty stowarzyszone lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów (np. za pośrednictwem reklam w wyszukiwarkach lub marketingu e-mailowego).
Jeżeli internauta kliknie na taki nośnik reklamowy, wejdzie do naszego sklepu internetowego i dokona w nim zakupu, zapłacimy danemu podmiotowi powiązanemu opłatę (prowizję) za jego skuteczne umieszczenie. Zapisywanie, który podmiot stowarzyszony jest uprawniony do prowizji w jakiej kwocie, za którą dokonywane są zakupy, odbywa się za pomocą tak zwanego „śledzenia konwersji”.
Na naszej stronie stosujemy śledzenie konwersji z platform partnerskich AWIN, EASY Marketing and Resolution.
W celu śledzenia konwersji na urządzeniach użytkowników kierujących do naszego sklepu internetowego umieszczane są pliki cookies. Te pliki cookie służą wyłącznie do prawidłowego przypisania sukcesu nośnika reklamowego oraz odpowiedniego rozliczenia i wynagrodzenia zależnego od sukcesu podmiotu stowarzyszonego. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w formie pseudonimowej. Jedyne informacje przechowywane w plikach cookie to moment kliknięcia określonego medium reklamowego przez dane urządzenie. W śledzących plikach cookie przechowywana jest indywidualna sekwencja cyfr, której nie można przypisać do indywidualnego użytkownika, za pomocą której Douglas jako firma reklamowa, podmiot stowarzyszony jako partner handlowy Douglas oraz czas działania użytkownika. Informacje o urządzeniu końcowym, np. system operacyjny i przeglądarka wywołująca są rejestrowane i wykorzystywane do sprawdzania operacji przełączania. W przypadku platform stowarzyszonych AWIN i Resolution, operatorzy odpowiednich platform rejestrują na własną odpowiedzialność prowizje do zapłacenia przez Douglas i zarobione przez odpowiednie podmioty stowarzyszone oraz rozliczają te prowizje we własnym imieniu na rzecz Douglas i odpowiednich podmiotów stowarzyszonych. Dzięki platformie afiliacyjnej EASY Marketing operator rejestruje prowizje poniesione w imieniu Douglas, a księgowość jest prowadzona przez Douglas na rzecz odpowiednich podmiotów stowarzyszonych. W przypadku platform stowarzyszonych AWIN i Resolution, operatorzy odpowiednich platform rejestrują na własną odpowiedzialność prowizje do zapłacenia przez Douglas i zarobione przez odpowiednie podmioty stowarzyszone oraz rozliczają te prowizje we własnym imieniu na rzecz Douglas i odpowiednich podmiotów stowarzyszonych. Dzięki platformie afiliacyjnej EASY Marketing operator rejestruje prowizje poniesione w imieniu Douglas, a księgowość jest prowadzona przez Douglas na rzecz odpowiednich podmiotów stowarzyszonych. W przypadku platform stowarzyszonych AWIN i Resolution, operatorzy odpowiednich platform rejestrują na własną odpowiedzialność prowizje do zapłacenia przez Douglas i zarobione przez odpowiednie podmioty stowarzyszone oraz rozliczają te prowizje we własnym imieniu na rzecz Douglas i odpowiednich podmiotów stowarzyszonych. Dzięki platformie afiliacyjnej EASY Marketing operator rejestruje prowizje poniesione w imieniu Douglas, a księgowość jest prowadzona przez Douglas na rzecz odpowiednich podmiotów stowarzyszonych.
Jeśli nie chcecie Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, możecie dezaktywować te funkcje, korzystając z opcji sprzeciwu wobec Exactag, lub za pomocą opcji wymienionych w poniższej tabeli.
W zakresie, w jakim Partnerzy, Douglas i / lub Platformy Partnerskie ponoszą wspólną odpowiedzialność w rozumieniu art. 26 RODO, poniższe paragrafy opisują, która z tych stron wypełnia który z obowiązków wynikających z RODO:
• Podmioty stowarzyszone podejmują odpowiednie środki w celu informowania osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12 ust. 1 RODO,
o wszelkich informacjach zgodnie z art. 13 i 14 RODO oraz
o wszelkiej komunikacji zgodnie z art. 15 do 22 i art. 34 RODO,
które odnoszą się do operacji przetwarzania danych prowadzonych przez dany podmiot stowarzyszony (tj. sam podmiot stowarzyszony lub podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 28 RODO dla podmiotu stowarzyszonego). 
Dotyczy to w szczególności wszystkich operacji przetwarzania w mediach elektronicznych, w których podmiot stowarzyszony umieszcza materiały reklamowe Douglas, a także kierowania potencjalnych klientów do sklepu internetowego Douglas i związanego z tym śledzenia konwersji.
• Douglas podejmuje odpowiednie środki, aby zgodnie z art. 12 ust. 1 RODO przekazywać osobom, których dane dotyczą, wszelkie informacje zgodnie z art. 13 i 14 RODO oraz wszelkie komunikaty zgodnie z art. 15 do 22 i art. 34 RODO,
które dotyczą operacji przetwarzania, które wykonuje Douglas (tj. Douglas samodzielnie lub podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 28 RODO dla Douglas). Dotyczy to w szczególności rejestrowania wynagrodzenia reklamowego, do którego podmiot stowarzyszony jest uprawniony w sklepie internetowym Douglas oraz naliczania tego wynagrodzenia za reklamy podmiotowi stowarzyszonemu lub platformom stowarzyszonym.
• Operatorzy platform stowarzyszonych AWIN i Resolution podejmują odpowiednie kroki w celu informowania osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12 ust. 1 RODO
o wszystkich informacjach zgodnie z art. 13 i 14 RODO oraz o wszelkiej komunikacji zgodnie z art. 15 do art. 22 RODO, które odnoszą się do operacji przetwarzania, które przeprowadzają ci operatorzy (tj. samodzielnie lub podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 28 RODO w ich imieniu). Dotyczy to w szczególności rejestrowania śledzenia konwersji danego operatora i naliczania prowizji poniesionych przez Douglas lub spółkę stowarzyszoną.
• Jeżeli osoba, której dane dotyczą, domaga się wykonania praw wynikających z RODO przeciwko stronie, wówczas o ta strona sama wypełnia dochodzone prawa, o ile jest to możliwe oraz o informuje inne strony, aby w inny sposób przestrzegały dochodzonych praw.

3.4.9. Opcja sprzeciwu / rezygnacji
Oprócz opisanych metod dezaktywacji można również ogólnie zapobiec technologiom targetowania, które są realizowane przy użyciu plików cookie, poprzez odpowiednie ustawienie plików cookie w przeglądarce. Istnieje również możliwość dezaktywacji reklam opartych na preferencjach za pomocą menedżera preferencji, do którego można uzyskać dostęp tutaj, dzięki czemu wszystkie tagi nie są już dostarczane.
3.4.10. Optymalizacja / testy strony internetowej
W celu optymalizacji doświadczenia klienta w serwisie / aplikacji wielokrotnie przeprowadzane są tzw. Testy A / B i testy wielowymiarowe. Ta usługa jest świadczona w naszym imieniu przez ORACLE Deutschland BV & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 Monachium, Niemcy. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie, które są przesyłane na serwer Oracle Marketing Cloud i tam przechowywane. Pliki cookie przechowywane przez Oracle Maxymiser są usuwane najpóźniej po 12 miesiącach. Więcej informacji na temat ochrony danych w Oracle Maxymiser można znaleźć pod adresem : https://www.oracle.com/de/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html ; Aby dezaktywować Oracle Maxymiser, kliknij poniższy link, aby ustawić plik cookie rezygnacji:https://www.oracle.com/de/marketingcloud/opt-status.html .
Losowo wybrane pojedyncze wizyty (tylko ze zanonimizowanym adresem IP) są rejestrowane w celu uzyskania potencjalnych ulepszeń strony internetowej. Kliknięcia myszą i ruchy przewijania są zapisywane na stronie Douglas i analizowane w późniejszym czasie. W tym celu Douglas używa Mouseflow, narzędzia do analizy sieci Web firmy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania. Informacje nie są danymi osobowymi i nie będą przekazywane dalej. W każdej chwili możesz sprzeciwić się tej analizie zachowania użytkownika 
3.4.11. Zalecenia / zalecenia dotyczące produktów
Państwa historia zakupów jest używana do budowania osobistych rekomendacji produktów. Obejmuje to w szczególności przedmioty i kategorie produktów, które już były przeglądane, wyszukiwane lub zakupione. Wszystkie informacje zebrane w tym celu są przechowywane anonimowo i nie ma możliwości wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków na temat osoby użytkownika. Państwa adres e-mail jest zaszyfrowany, aby nie można było wyciągać żadnych wniosków na Państwa temat. W tym celu korzystamy z oprogramowania firmy prudsys AG, członka grupy GK Software, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz.
3.4.12. Wtyczki mediów społecznościowych
Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek społecznościowych z sieci społecznościowych Facebook, Google+ i Twitter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, aby umożliwić Państwu udostępnianie znajomym artykułów, które znaleźliście na stronach ze szczegółowymi informacjami o artykułach, i aby były one lepiej znane. Podstawowy cel reklamowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu RODO.
3.4.13. Facebook
Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane wtyczki sieci społecznościowej Facebook, którą oferuje firma Facebook Inc. Wtyczki Facebooka są oznaczone logo Facebooka lub dodatkiem „Lubię to” lub „Udostępnij”. Przegląd wtyczek Facebooka i ich wygląd można znaleźć pod poniższym linkiem. Jeśli korzystacie z takiej wtyczki, Wasza przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z Facebooka do Waszej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka użytkownika uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie posiadacie profilu na Facebooku lub nie jesteście obecnie zalogowani na Facebooku. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z Państwa przeglądarki na serwer Facebooka w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteście zalogowani na Facebooku, Facebook może natychmiast przypisać Państwa wizytę na naszej stronie do Waszego profilu na Facebooku. Jeśli wchodzicie w interakcję z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk „Lubię to”, informacje te są również przesyłane bezpośrednio do serwera Facebooka i tam przechowywane. Informacje zostaną również opublikowane na Państwa profilu na Facebooku i pokazane Państwa znajomym na Facebooku.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych na Facebooku . Jeśli nie chcecie Państwo, aby Facebook przypisywał zebrane informacje o Państwa wizycie na naszej stronie bezpośrednio do Waszego profilu na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny.

3.4.14. Twitter
Nasza strona internetowa zawiera również wtyczki z sieci krótkich wiadomości Twitter Inc. Wtyczki Twittera (przycisk „Twitter”) można rozpoznać po logo Twittera (niebieski ptak na białym tle) lub po dodaniu „Twitter”. Kiedy odwiedzacie stronę w naszej witrynie, która zawiera taką wtyczkę, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Twittera. Twitter otrzymuje informację, że odwiedzono naszą stronę internetową wraz z Państwa adresem IP. Jeśli klikniecie przycisk Twitter, gdy jesteście zalogowani na swoim koncie na Twitterze, możecie połączyć zawartość naszej strony internetowej ze swoim profilem na Twitterze. Dzięki temu Twitter może przypisać Waszą wizytę na naszej stronie internetowej do konta użytkownika. Zwracamy uwagę że jako dostawca stron nie znamy treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera Więcej informacji tutaj . Jeśli nie chcecie, aby Twitter mógł przypisywać Waszą wizytę na naszej stronie internetowej, należy wylogować się z konta użytkownika Twittera

3.5. Konto klienta - „Mój Douglas”
Dla naszych klientów zarejestrowanych w „Mój Douglas” zakupy na douglas.pl są szczególnym przeżyciem. Rejestracja jest bezpłatna i otwiera drzwi do Państwa strefy osobistej z wieloma korzyściami. Aby zapewnić jak największą wygodę podczas zakupów, oferujemy stałe przechowywanie Państwa danych osobowych na chronionym hasłem koncie klienta. Utworzenie konta klienta jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Po założeniu konta klienta nie jest wymagane dalsze wprowadzanie danych. Można również w dowolnym momencie przeglądać i zmieniać dane przechowywane o sobie na koncie klienta.
Oprócz danych wymaganych przy składaniu zamówienia, należy podać wybrane przez siebie hasło, aby założyć konto klienta. Razem z adresem e-mail służy do uzyskiwania dostępu do konta klienta. Prosimy o zachowanie poufności danych osobowych, a w szczególności o nieudostępnianie ich osobom nieupoważnionym. Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za niewłaściwie używane hasła, chyba że jesteśmy odpowiedzialni za nadużycie. Proszę pamiętać, że użytkownik pozostanie automatycznie zalogowany nawet po opuszczeniu naszej strony internetowej chyba że aktywnie się wyloguje. Ta funkcja zapisuje koszyk i umożliwia szybkie i łatwe logowanie przez okres 3 miesięcy na tym samym urządzeniu poprzez ustawienie pliku cookie. Zakup lub zmiana danych na koncie klienta jest możliwa dopiero po ponownym podaniu hasła. Jeśli nie chcecie Państwo korzystać z tej usługi, możecie również skorzystać z ustawień przeglądarki, o których mowa w ust. 3.4.1. jak usunąć te pliki cookie.
Ponadto użytkownik może sam zdecydować, które dane osobowe chciałby nam powierzyć. Im więcej wiemy o użytkowniku, tym lepiej możemy zaspokoić jego potrzeby i tym większą wygodę możemy Państwu zaoferować na douglas.pl. W ramach profilu urody można również zapisywać dane (w szczególności o typie skóry, plamach pigmentacyjnych, typach włosów itp.) I są one oceniane przez Douglas pod kątem indywidualnych ofert. Ponadto można wybrać preferowane metody płatności i zapisać tam swoje dane dotyczące płatności lub możesz również wybrać inne adresy dostawy.
Możesz także oceniać produkty, będąc zalogowanym, używając wybranego przez siebie pseudonimu i przesyłać oceny tekstowe.
Recenzje produktów mogą być również anonimowe w dowolnym momencie, dzięki czemu Państwa pseudonim zostanie usunięty.
Jeśli użytkownik posiada połączone konto „My Douglas” z Kartą Douglas, wówczas Douglas będzie wykorzystywać w celach, o których mowa w niniejszej polityce, również dodatkowe dane klienta pozyskane w ramach połączenia konta „My Douglas” z Kartą Douglas. Jednocześnie, jeżeli klient dokonał subskrypcji newslettera, wówczas Douglas będzie wykorzystywać w celach marketingowych również te dodatkowe dane klienta, które zostały pozyskane w ramach połączenia konta „My Douglas” z Kartą Douglas oraz subskrypcją newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w sytuacjach, o których mowa powyżej, może być w zależności od przypadku umowa, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Proszę pamiętać, że dla Państwa bezpieczeństwa, jeśli zaktualizujecie swój adres e-mail, usuniemy dane karty Douglas, które zapisaliście w obszarze „My Douglas”. Gdy tylko zakończycie zmianę adresu e-mail, możecie jak zwykle ponownie zapisać szczegóły płatności.
Można usunąć swoje konto klienta w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że dane, które można przeglądać na koncie klienta, nie zostaną usunięte w tym samym czasie. Z reguły przechowywane dane o użytkowniku są usuwane lub anonimizowane niezwłocznie po wygaśnięciu istniejącego obowiązku zatrzymania podatku i handlu.

3.6. Obsługa klienta / przyjęcie zamówienia przez telefon
Przy okazji kontaktu z działem obsługi klienta telefonicznie, mailowo lub przez czat, w szczególności w celu złożenia zamówienia telefonicznego lub masz zapytanie w związku z zamówieniem, przetwarzane kategorie danych osobowych obejmują w szczególności Twoje dane podstawowe (takie jak imię, nazwisko, uzupełnienia imienia, numer Karty Douglas lub numer klienta, a także datę urodzenia), dane kontaktowe (takie jak adres prywatny, numer telefonu (komórkowego), adres e-mail), dane dziennika i inne dane, które powstają podczas korzystania z systemów informatycznych, które chciałbyś przesłać nam telefonicznie w celu przetworzenia zapytania. W przypadku niektórych zadań możemy zlecić przetwarzanie danych zewnętrznym usługodawcom (w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania dotyczące zamówień internetowych i telefonicznych). Ilekroć Douglas współpracuje z takimi usługodawcami, są oni związani umowami w taki sam sposób, jak my przestrzegamy ochrony danych. Podstawą prawną opisanych tutaj operacji przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umów i środki przedumowne) lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą. Twoje dane komunikacyjne zostaną usunięte najpóźniej po 6 latach. W przypadku niektórych zadań możemy zlecić przetwarzanie danych zewnętrznym usługodawcom (w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania dotyczące zamówień internetowych i telefonicznych). Ilekroć Douglas współpracuje z takimi usługodawcami, są oni związani umowami w taki sam sposób, jak my przestrzegamy ochrony danych. Podstawą prawną opisanych tutaj operacji przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umów i środki przedumowne) lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą. Twoje dane komunikacyjne zostaną usunięte najpóźniej po 6 latach. W przypadku niektórych zadań możemy zlecić przetwarzanie danych zewnętrznym usługodawcom (w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania dotyczące zamówień internetowych i telefonicznych). Ilekroć Douglas współpracuje z takimi usługodawcami, są oni związani umowami w taki sam sposób, jak my przestrzegamy ochrony danych. Podstawą prawną opisanych tutaj operacji przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umów i środki przedumowne) lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą. Twoje dane komunikacyjne zostaną usunięte najpóźniej po 6 latach. są zobowiązani do przestrzegania ochrony danych w taki sam sposób, jak my na mocy umów. Podstawą prawną opisanych tutaj operacji przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umów i środki przedumowne) lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą. Twoje dane komunikacyjne zostaną usunięte najpóźniej po 6 latach. są zobowiązani do przestrzegania ochrony danych w taki sam sposób, jak my na mocy umów. Podstawą prawną opisanych tutaj operacji przetwarzania jest art. 6 ust. 1 b) RODO (wykonanie umowy i środki przedumowne) lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu z Twoją zgodą. Twoje dane komunikacyjne zostaną usunięte najpóźniej po 6 latach.
3.7. Umówienie się na spotkanie online
Informacje (dane) podawane podczas umawiania spotkań online są wykorzystywane wyłącznie w celu umawiania spotkań online oraz w określonym celu poprzez zaznaczenie lub kliknięcie ich. Dane przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umów i środki przedumowne). Okres przechowywania wynosi maksymalnie 36 miesięcy od daty wizyty.
Ta strona internetowa korzysta w niektórych regionach z internetowego systemu rezerwacji spotkań i zarządzania klientami firmy Shore GmbH, Seidlstrasse 23, 80335 Monachium, Niemcy (dalej „Shore”). Podczas korzystania z rezerwacji spotkań online dane osobowe są przekazywane do Shore w ramach realizacji zamówienia. W tym kontekście prosimy o podanie nam pewnych danych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i, jeśli dotyczy, numer telefonu (dalsze informacje są opcjonalne w zależności od arkusza danych). Jedynym celem jest jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika, przetworzenie jego prośby, a tym samym poinformowanie go i doradzenie w razie potrzeby. Kontakt jest dobrowolny, a dane zbierane są na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przed wizytą otrzymacie Państwo potwierdzenie rezerwacji oraz przypomnienie o wizycie SMS-em i / lub e-mailem. Dane przetwarzamy w celu realizacji usługi oraz przypomnienia o zbliżającej się wizycie. Podczas pierwszej rezerwacji tworzony jest profil klienta, w którym przechowywane są podane przez Państwa dane. 
3.8. Rezerwacja produktu
Kiedy rezerwujemy dla Państwa produkt, potrzebujemy następujących informacji:
• Pełne imię i nazwisko
• Twój adres
• Informacje o zastrzeżonym produkcie
Nie jesteście Państwo zobowiązani do podania nam tych danych, ale niestety nie możemy bez nich zarezerwować dla Was produktów. Dane przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji Twojej rezerwacji. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umów i środki przedumowne). Przechowujemy dane przez maksymalnie sześć tygodni od Państwa rezerwacji.
4. Odbiorcy spoza UE
Z wyjątkiem wymienionych w sekcji 3.4. nie przekazujemy Państwa danych odbiorcom spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informacje podane w 3.4. Wspomniane przetwarzanie powoduje, że dane są przesyłane do serwerów dostawców technologii śledzenia i targetowania, które zleciliśmy . Te serwery mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych. Dane są przekazywane zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności oraz na podstawie tzw. Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.
5. Integracja treści stron trzecich
W niektórych miejscach na naszej stronie umieściliśmy treści pochodzące od osób trzecich. Są to na przykład filmy, usługi mapowe, obrazy lub czcionki. W związku z integracją tych treści jest technicznie konieczne, abyśmy poinformowali stronę trzecią oferującą adres IP użytkownika, aby mogła ona wyświetlić Państwu zawartość. Nie przechowujemy adresu IP w celu włączenia treści stron trzecich. Dostawcy zewnętrzni mogą wykorzystywać Państwa adres IP, pliki cookie i inne technologie (np. znaczniki pikselowe, czyli niewidoczną grafikę), aby śledzić Państwa zachowanie podczas surfowania, a oprócz adresu IP udostępniać dodatkowe informacje techniczne (w tym typ przeglądarki / - Wersja, używany system operacyjny, odwiedzona wcześniej strona.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO. Mamy uzasadniony interes w optymalizacji naszej strony internetowej i ulepszaniu naszej oferty dla Ciebie poprzez dołączanie treści stron trzecich.
Bardziej szczegółowy opis tego, kto osadzamy treści i jak przetwarzane są Państwa dane, można znaleźć poniżej w odpowiednim opisie osadzonej treści.
• YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Oświadczenie o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy
Możliwość rezygnacji jest możliwa pod adresem: https://adssettings.google.com/authenticated
• Mapy Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Oświadczenie o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy
Możliwość rezygnacji jest możliwa pod adresem: https://adssettings.google.com/authenticated
• Google Fonts (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated
• Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA) Oświadczenie o
ochronie danych: https://help.instagram.com/155833707900388
• MovingImage24 (Movingimage EVP GmbH, Stralauer Allee 7, 10245 Berlin) Oświadczenie o
ochronie danych: https://www.movingimage.com/gtc/privacy-policy-of-movingimage-evp-gmbh/

6. Państwa prawa
Douglas realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Uprawnienia te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych.
Użytkownik ma prawo do:
•    Uzyskania informacji na temat przetwarzania oraz realizacji praw udzielonej w przejrzystej i zrozumiałej formie
•    Dostępu do danych: otrzymania od Douglas potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane przez Douglas oraz dostępu do nich w zakresie wynikającym z art. 15 RODO.
•    Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.

•    Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda stanowi podstawę przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dla celów, na które wyraziliście Państwo zgodę do momentu wycofania Państwa zgody. Jednocześnie zachowamy Państwa adres e-mail w oddzielnej bazie danych, jedynie dla celów weryfikacji realizacji Państwa żądania. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych będzie realizacja obowiązku prawnego.
•    Usunięcia danych osobowych przez Douglas („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa (w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
•    Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne, dla celów profilowania), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od Douglas). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy  przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego . W tym przypadku Państwa sprzeciw spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach).
•    Niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (chyba, że jest dozwolone prawem, lub jest to niezbędne do wykonania umowy, lub opiera się na wyraźnej zgodzie;.
•    Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
•    Przenoszenia danych: Użytkownikom przysługuje prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyli, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o ich zgodę lub na podstawie umowy w sposób zautomatyzowany.
•    Złożenia skargi do organu nadzorczego – w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu celem wyjaśnienia Państwa wątpliwości.
Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, prosimy kierować mailowo na adres: 
E-mail: iodo@douglas.pl
lub adres do korespondencji: Douglas Polska sp. z o.o ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa, z dopiskiem „IODO”.
Państwa zapytania i wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Państwa poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymacie Państwo od nas informacje, z których zrezygnowaliście przez wycofanie zgody lub wyrażając swój sprzeciw, co może wynikać z charakterystyki procesu.
W zakresie w jakim Użytkownik kieruje do Douglas swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania). Jeżeli wnioski dotyczą korzystania ze stron internetowych prosimy o podanie adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej poprzez nasze strony oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.
7. Bezpieczeństwo danych
DOUGLAS podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze działania obejmują także dbałość o odporność systemów i usług oraz regularne testowanie i ocenianie skuteczności stosowanych środków. 
Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, analizę ryzyka. 
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w imieniu Douglas przez innych odbiorców jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik lub współpracownik DOUGLAS, mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.
Dane osobowe, które podałeś na naszych stronach, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.
8. Zmiany w niniejszych zasadach
Jeśli wprowadzimy nowe produkty lub usługi, zmieniamy procedury internetowe lub jeśli technologia bezpieczeństwa w Internecie będzie się rozwijała może zaistnieć konieczność aktualizacji powyższych informacji. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub ich uzupełnienia w razie potrzeby. Zmiany zostaną opublikowane w tym miejscu. Dlatego należy regularnie odwiedzać tę stronę internetową, aby dowiedzieć się o aktualnym stanie informacji o ochronie danych.
​​​​​​​