Dostawa gratis od 149 zł      Bezpłatny zwrot przez 30 dni      Dostawa w ciągu 1-3 dni roboczych¹   2 próbki gratis¹

Dane firmy

Douglas Polska Sp. z o.o.

ul. Zajęcza 4

00-351 Warszawa

Polska

Członkowie Zarządu: Michał Gajkowski, Agnieszka Mosurek-Zava. Spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000051020, NIP: PL8971660890, Kapitał zakładowy: 28.362.000,00 zł

Kontakt email:

info@douglas.pl

Kontakt telefoniczny:

0 801 - 101 800 (opłata za połączenie jest zgodna ze stawką operatora)

Zakres odpowiedzialności:

Nasza oferta zawiera odesłania do zewnętrznych stron internetowych należących do osób trzecich. Na treści zawarte na tych stronach firma Douglas Polska Sp. z o.o. nie mamy wpływu. W związku z tym Douglas Polska Sp. z o.o. oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za treści pochodzące od z zewnętrznych stron. Za treści te, odpowiada zawsze jej właściciel. Strony, do których odsyłamy, zostały zbadane z punktu widzenia ewentualnych naruszeń prawa w chwili, w której zamieszczaliśmy odesłanie. W razie gdyby na stronie, do której odsyłamy ujawniły się naruszenia prawa prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta