20% RABATU NA TWOJE ZAKUPY ZA MIN. 249ZŁ Z KODEM:20STYSkopiuj kod

Dostawa gratis od 19,90 zł      Bezpłatny zwrot przez 60 dni      Dostawa w ciągu 2-3 dni roboczych   3 próbki gratis
KARTA DOUGLASPerfumeriePREZENTY

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ „-20% na makijaż”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcję promocyjną przeprowadza Douglas Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000051020, NIP: 897-16-60-890, REGON: 932675216, BDO: 000142664, kapitał zakładowy 28.362.000 zł (dalej: „Douglas”).
 2. Akcja promocyjna prowadzona będzie w perfumeriach stacjonarnych Douglas na terenie Polski w godzinach ich otwarcia oraz w sklepie internetowym Douglas www.douglas.pl.


§ 2
OKRES TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ
 1. Akcja promocyjna w perfumeriach stacjonarnych Douglas rozpoczyna się w dniu 26 sierpnia 2020 roku i trwa do dnia 05 września 2020 roku (w godzinach otwarcia poszczególnych perfumerii), bądź do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.
 2. W sklepie internetowym Douglas www. douglas.pl promocja rozpoczyna się w dniu 26 sierpnia 2020 roku (godzina 00:00:01) i trwa do dnia 06 września 2020 (godzina 23:59:59), bądź do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.

§ 3
PRZEDMIOT AKCJI PROMOCYJNEJ
 1. Akcja promocyjna dotyczy produktów makijażowych oferowanych w perfumeriach stacjonarnych Douglas i na www.douglas.pl z wyłączeniem produktów marek GAC, Laura Mercier, IT Cosmetics,  
(dalej: „Produkty Makijażowe”).
 
 1. Akcją promocyjną nie są objęte usługi oferowane w perfumeriach stacjonarnych Douglas lub w sklepie internetowym Douglas www. douglas.pl.
 
 1. Akcja promocyjna prowadzona w perfumeriach stacjonarnych Douglas skierowana jest:
  1. do uczestników programu lojalnościowego „Karta Douglas” posiadających Karty Douglas, o których mowa w Regulaminie programu lojalnościowego „Karta Douglas”, oraz
  2. do osób fizycznych, które dokonując zakupu w ramach akcji promocyjnej jednocześnie złożą wniosek zgłoszeniowy dotyczący przystąpienia do programu lojalnościowego „Karta Douglas” w sposób wskazany w Regulaminie programu lojalnościowego „Karta Douglas” (przy czym osoby te muszą spełniać warunki określone w Regulaminie programu lojalnościowego „Karta Douglas”).

Z akcji promocyjnej prowadzonej w sklepie internetowym Douglas www.douglas.pl mogą skorzystać wszyscy klienci tego sklepu internetowego. Osoby wskazane w zdaniu poprzedzającym oraz w literach a) i b) powyżej będą zwane dalej „Klientami”.
 
 1. W ramach akcji promocyjnej Klient jest uprawniony do dokonania zakupu każdego z Produktów Makijażowych z rabatem w wysokości 20% naliczonym od ceny brutto każdego pojedynczego Produktu Makijażowego (zwanym dalej „Rabatem”). Rabat naliczany jest od ceny regularnej Produktu Makijażowego.
 
 1. W przypadku Klientów wskazanych w § 3 ust. 3 lit. a) powyżej, warunkiem otrzymania Rabatu jest dokonanie zakupu Produktu Makijażowego / Produktów Makijażowych z użyciem Karty Douglas. W przypadku Klientów wskazanych w § 3 ust. 3 lit. b) powyżej, warunkiem otrzymania Rabatu jest jednoczesne, tj. dokonane wraz z zakupem Produktu Makijażowego / Produktów Makijażowych, złożenie wniosku zgłoszeniowego wskazanego w § 3 ust. 3 lit. b) powyżej.
 
 1. W przypadku zakupu Produktu Makijażowego w perfumerii stacjonarnej Douglas Rabat zostanie naliczony Klientowi przy kasie. Jeśli zakup Produktu Makijażowego dokonywany jest w sklepie internetowym www.douglas.pl, wówczas Rabat naliczy się automatycznie po przejściu do koszyka.
 
 1. Dobór Produktów Makijażowych należy do swobodnej decyzji Klienta, przy czym Douglas zastrzega, że Klient będzie mógł dokonać wyboru spośród Produktów Makijażowych dostępnych w danej perfumerii stacjonarnej Douglas lub oznaczonych w sklepie internetowym www.douglas.pl jako dostępne.
 
 1. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami, obniżkami prowadzonymi przez Douglas lub na jego rzecz, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zakupów w perfumerii stacjonarnej Douglas Klient biorący udział w akcji promocyjnej może jednocześnie wykorzystać bon rabatowy przyznany mu w zamian za zgromadzenie odpowiedniej ilości punktów na Karcie Douglas, wskazany w § 7 ust. 6 Regulaminu programu lojalnościowego „Karta Douglas”.